Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Zoo karmy.
 
Informacje ogólne: 
Sklep internetowy www.sklep.zookarmy.pl jest własnością:
ZOO KARMY
NIP: 
Numer konta bankowego: 
BRE BANK SA Wydz.Bankowości Elektronicznej, 
24 1140 2004 0000 3902 3111 8965 
Kontakt:
ZOO KARMY Centrum monitoringu żywienia i dowozu karm.
Doradztwo i konsultacje 
tel/fax: /022/-641-51-20,
kom: 0602-118-863
e-mail: zookarmy@zookarmy.pl,
          (zookarmy@wp.pl)
1. Zakupów w salonie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.zookarmy.pl, sklepu internetowego www.sklep.zookarmy.pl, e-mail, faksu, listu, telefonu lub w inny dostępny sposób, stanowi aprobatę regulaminu sklepu oraz procedury dokonywania zakupów. Złożenie zamówienia stanowi zatem absolutne potwierdzenie zapoznania się z treścią i pełną akceptację postanowień regulaminu kupna-sprzedaży oraz świadczenia i korzystania z usług serwisu ZOO KARMY. 
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na warunkach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na zbieranie i przetwarzanie w celach marketingowych danych osobowych przez ZOO KARMY z siedzibą w Warszawie, w tym również na otrzymywanie na podany adres ( w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego) informacji o promocjach organizowanych przez wyżej wymieniony podmiot gospodarczy. 
4. Osobie składającej zamówienie przysługuje prawo dostępu do treści udostępnionych przez nią danych oraz ich poprawienia, a także o prawo do złożenia sprzeciwu. 
5. ZOO KARMY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i ofercie sklepu. Ewentualne zmiany obowiązywać będą od daty opublikowania ich na stronie internetowej sklepu. 
6. Informacje zawarte w ofercie towarowej są zgodne z wiedzą ZOO KARMY na dzień ich opublikowania, uzyskaną od producentów, importerów bądź dystrybutorów i nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. 
7. ZOO KARMY zastrzega sobie prawo do wystąpienia różnic w dostarczonym towarze od wizerunków i informacji umieszczonych na stronie internetowej sklepu. Przeznaczenie towarów jest określone w instrukcjach obsługi i zastosowania umieszczonych na towarach. 
8. ZOO KARMY nie ponosi odpowiedzialności wobec osób i podmiotów z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania tych towarów, używanych zgodnie z instrukcją obsługi, ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera, pod warunkiem, że produkt ten objęty jest gwarancją.
9. ZOO KARMY zobowiązuje się do wymiany towaru w przypadku stwierdzenia, że towar ten posiada wadę ukrytą
10. Ceny w sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. ZOO KARMY zastrzega sobie prawo do zmiany cen w skutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta.
11. Zamówienia złożone przed opublikowaniem nowych cen realizowane są według cen obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 
12. ZOO KARMY zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
13. Wszystkie ceny w sklepie www.sklep.zookarmy.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
Zamowienia:
1. Zamówienia należy składać poprzez sklep internetowy www.sklep.zookarmy.pl, lub sklep stacjonarny  telefonicznie, na adres e-mail, faksem, lub listownie.
2. Warunkiem korzystania z programu rabatowego Karta Stałego Klienta jest założenie konta obsługowego w sklepie ZOO KARMY (www.sklep.zookarmy.pl), poprzez prawidłowe wypełnienie formularza. 
3. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze od wpłynięcia płatności na konto bankowe jeśli została wybrana płatność przelewem. Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie, jak również nie jest dostępny u producenta, importera lub dystrybutora, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 14dni.Wówczas klient jest informowany o takim stanie rzeczy i planowanym czasie doręczenia przesyłki
4. Aktualny status swojego zamówienia można sprawdzić logując się na swoje konto w sklepie www.sklep.zookarmy.pl . 
5. Serwis sklepu domyślnie do każdej przesyłki dołącza paragon fiskalny. Aby otrzymać Fakturę VAT należy wyrazić pisemnie chęć w polu uwagi do zamówienia. 
6. Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów
Koszt i forma dostawy: 
1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS 
2. Koszt dostawy: 
powyżej 100zł dowolna gotówka przy odbiorze 0zł
powyżej 100zł dowolna przelew/karta kredytowa 0zł
1zł - 100zł dowolna gotówka przy odbiorze 18zł
1zł - 100zł dowolna przelew/karta kredytowa 15zł
Przy zamówieniu o wartości powyżej 100zł ZOO KARMY gwarantuje bezpłatną dostawę na terenie całej Polski !
Formy płatności:
1. ZOO KARMY honoruje następujące formy płatności: 
a/gotówka przy odbiorze zamówienia, 
b/przelew na konto bankowe,
W przypadku płatności przelewem towar zostanie wysyłamy natychmiast po zaksięgowaniu kwoty na koncie przez nasz bank
Reklamacje i zwroty:
1. Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym w terminie do 10 dni od jego otrzymania zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności(...), Dz.U. nr.22, poz. 271. 
2. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. 
3. Zgodnie z art.7 pkt.1 w.w Ustawy warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie dołączone do zwracanego towaru. Dodatkowo należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego termin dostarczenia towaru oraz dokument zakupu (Paragon lub Faktura Vat)
4. Bezpłatnie wydawane akcesoria promocyjne nie podlegają reklamacji
Bezpieczeństwo: 
1. ZOO KARMY jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr.133, poz.883), informuje, że dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień złożonych przez klientów. 
2. Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr.133, poz.883), klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i żądania usunięcia danych dotyczących jego osoby.
3. ZOO KARMY, oświadcza, że wszelkie dane osobowe zgromadzone w trakcie prowadzenia działalności są poufne i podlegają ochronie. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą one ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom gospodarczym. 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe wskutek realizacji czynności kupna-sprzedaży rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby ZOO KARMY.
 
 
 
Sklep internetowy www.sklep.zookarmy.pl jest własnością: ZOO KARMY

NIP: 113-143-18-47
Numer konta bankowego: mBank: 24 1140 2004 0000 3902 3111 8965

Kontakt: ZOO KARMY Centrum monitoringu żywienia i dowozu karm
Doradztwo i konsultacje tel. kom: 784611855, e-mail: zookarmy@zookarmy.pl

 1. Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.zookarmy.pl, sklepu internetowego www.sklep.zookarmy.pl, e-mail, faksu, listu, telefonu lub w inny dostępny sposób, stanowi aprobatę regulaminu sklepu oraz procedury dokonywania zakupów. Złożenie zamówienia stanowi zatem absolutne potwierdzenie zapoznania się z treścią i pełną akceptację postanowień regulaminu kupna-sprzedaży oraz świadczenia i korzystania z usług serwisu ZOO KARMY.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na warunkach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na zbieranie i przetwarzanie w celach marketingowych danych osobowych przez ZOO KARMY z siedzibą w Warszawie, w tym również na otrzymywanie na podany adres ( w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego) informacji o promocjach organizowanych przez wyżej wymieniony podmiot gospodarczy. 
 4. Osobie składającej zamówienie przysługuje prawo dostępu do treści udostępnionych przez nią danych oraz ich poprawienia, a także o prawo do złożenia sprzeciwu. 
 5. ZOO KARMY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i ofercie sklepu. Ewentualne zmiany obowiązywać będą od daty opublikowania ich na stronie internetowej sklepu. 
 6. Informacje zawarte w ofercie towarowej są zgodne z wiedzą ZOO KARMY na dzień ich opublikowania, uzyskaną od producentów, importerów bądź dystrybutorów i nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. 
 7. ZOO KARMY zastrzega sobie prawo do wystąpienia różnic w dostarczonym towarze od wizerunków i informacji umieszczonych na stronie internetowej sklepu. Przeznaczenie towarów jest określone w instrukcjach obsługi i zastosowania umieszczonych na towarach. 
 8. ZOO KARMY nie ponosi odpowiedzialności wobec osób i podmiotów z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania tych towarów, używanych zgodnie z instrukcją obsługi, ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera, pod warunkiem, że produkt ten objęty jest gwarancją.
 9. ZOO KARMY zobowiązuje się do wymiany towaru w przypadku stwierdzenia, że towar ten posiada wadę ukrytą.
 10. Ceny w sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. ZOO KARMY zastrzega sobie prawo do zmiany cen w skutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta.
 11. Zamówienia złożone przed opublikowaniem nowych cen realizowane są według cen obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 
 12. ZOO KARMY zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 13. Wszystkie ceny w sklepie www.sklep.zookarmy.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

Zamowienia:

 1. Zamówienia należy składać poprzez sklep internetowy www.sklep.zookarmy.pl, lub sklep stacjonarny  telefonicznie, na adres e-mail, faksem, lub listownie.
 2. Warunkiem korzystania z programu rabatowego Karta Stałego Klienta jest założenie konta obsługowego w sklepie ZOO KARMY (www.sklep.zookarmy.pl), poprzez prawidłowe wypełnienie formularza. 
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze od wpłynięcia płatności na konto bankowe jeśli została wybrana płatność przelewem. Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie, jak również nie jest dostępny u producenta, importera lub dystrybutora, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 14 dni.Wówczas klient jest informowany o takim stanie rzeczy i planowanym czasie doręczenia przesyłki.
 4. Aktualny status swojego zamówienia można sprawdzić logując się na swoje konto w sklepie www.sklep.zookarmy.pl . 
 5. Serwis sklepu domyślnie do każdej przesyłki dołącza paragon fiskalny. Aby otrzymać Fakturę VAT należy wyrazić pisemnie chęć w polu uwagi do zamówienia. 
 6. Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów.

Koszt i forma dostawy: 

1. Zamówiony towar można odebrać osobiście lub jest on wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej
2. Koszt dostawy (brutto): 
 • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym (bez względu na kwotę zamówienia - 0zł
 • wysyłka zamówień o wartości powyżej 100zł (przy wcześniejszej wpłacia na konto) - 0zł
 • wysyłka zamówień o wartości poniżej 100zł (przy wcześniejszej wpłacie na konto) - 15zł
 • pobranie (płatność kurierowi w momencie odbioru przesyłki) jest płatne dodatkowo - 6zł

 

Przy zamówieniu o wartości powyżej 100zł (wcześniejsza wpłata na konto) ZOO KARMY gwarantuje bezpłatną dostawę na terenie całej Polski.
 
 
Nie wysyłamy przesyłek poza granice Polski

!!! UWAGA !!! NIE WYSYŁAMY PRODUKTÓW OTC !!!
Produkty te można odebrać tylko na miejscu w sklepie stacjonarnym

                                  Adres punktu odbioru osobistego znajduje się w zakładce "KONTAKT"

Formy płatności:
 
ZOO KARMY honoruje następujące formy płatności:
 1. gotówka przy odbiorze osobistym zamówienia
 2. przelew na konto bankowe. W przypadku płatności przelewem towar zostanie wysłany jeszcze tego samego lub następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie przez nasz bank.
 3. za pobraniem, płatność przy odbiorze przesyłki wysyłanej kurierem. Pobierana jest opłata manipulacyjna, której wysokość określona jest w punkcie "Koszt i forma dostawy"

Reklamacje i zwroty:

 1. Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym w terminie do 14 dni od jego otrzymania zgodnie   z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności(...), Dz.U. nr.22, poz. 271. 
 2. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. 
 3. Zgodnie z art.7 pkt.1 w.w Ustawy warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie dołączone do zwracanego towaru. Dodatkowo należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego termin dostarczenia towaru oraz dokument zakupu (Paragon lub Faktura Vat).
 4. Bezpłatnie wydawane akcesoria promocyjne nie podlegają reklamacji.
 5. Sprzedawca w ciągu kolejnych 14 dni zobowiązuje się do zwrotu należności za zakupiony towar
 6. ZOO KARMY nie ponosi odpowiedzialności za stan paczek. Stroną odpowiedzialną za stan paczek i ewentualne ich uszkodzenia jest firma kurierska. Reklamacje takie należy zgłosić tej firmie w momencie odbioru paczki poprzez wypełnienie w obecności kuriera protokołu szkody. Na tej podstawie przewoźnik może uznać reklamacje i określić wysokość ewentualnego odszkodowania. Z naszego doświadczenia wynika, że zgodnie z regulaminami firm kurierskich taki proces reklamacyjny może trwać nawet kilka miesięcy.

   

Bezpieczeństwo: 

 1. ZOO KARMY jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr.133, poz.883), informuje, że dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień złożonych przez klientów. 
 2. Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr.133, poz.883), klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i żądania usunięcia danych dotyczących jego osoby.
 3. ZOO KARMY, oświadcza, że wszelkie dane osobowe zgromadzone w trakcie prowadzenia działalności są poufne i podlegają ochronie. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą one ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom gospodarczym. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe wskutek realizacji czynności kupna-sprzedaży rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby ZOO KARMY.

 

Promocje

 1. Czasem do niektórych produktów mogą być dokładane bezpłatne nagrody/bonusy
 2. Zdjęcia nogród mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu. Sposób prezentacji jest przykadem wyglądu nagrody.
 3. Nagrody jakie Państwo wybiorą proszę wpisywać w zamówieniu produktów w zakładce "Uwagi do zamówienia".
 4. Promocje nie są łączone
 5. ZOO KARMY nie ponosi odpowiedzialności za stan paczek z gadżetami reklamowymi - gratisami (wiadra na karmę i wszelkie inne) dostarczanych przez firmę kurierską a dodawanych w promocji przy zakupach na naszych aukcjach. Gratisy takie nie podlegają wymianie ani reklamacji z naszej strony. Stroną odpowiedzialną za stan paczek z gratisami i ewentualne ich uszkodzenia jest firma kurierska. Reklamacje takie należy zgłosić tej firmie w momencie odbioru paczki poprzez wypełnienie w obecności kuriera protokołu szkody. Na tej podstawie przewoźnik może uznać reklamacje i określić wysokość ewentualnego odszkodowania. Z naszego doświadczenia wynika, że zgodnie z regulaminami firm kurierskich taki proces reklamacyjny może trwać nawet kilka miesięcy.